Usluge revizije financijskih izvješca

Sukladno Zakonu o reviziji obvezi revizije financijskih izvještaja podliježu i godišnji odvojeni i konsolidirani financijski izvještaji svih dioničkih društava te komanditnih društava i društava s ograničenom odgovornošću čiji odvojeni, odnosno konsolidirani ukupan prihod u godini koja prethodi reviziji prelazi 30.000.000,00 kuna ako obvezi revizije godišnjih financijskih izvještaja ne podliježu sukladno odredbama članka 17. Zakona o računovodstvu.

Sukladno članku 17. Zakona o računovodstvu reviziji podliježu godišnji financijski izvještaji i konsolidirani godišnji financijski izvještaji velikih poduzetnika, srednjih poduzetnika i poduzetnika čije dionice ili dužnički vrijednosni papiri su uvršteni ili se obavlja priprema za njihovo uvrštenje na organizirano tržište vrijednosnih papira kao i godišnji financijski izvještaji poduzetnika kojima je to propisano posebnim propisima koji uređuju njihovo poslovanje

Uzimajući u obzir zahtjeve poslovanja i poslovne rizike s kojima se društva danas susreću, mi smo uočili ograničenja klasičnog pristupa reviziji i razvili smo novu i poboljšanu metodologiju.

Klasična revizija se obično fokusira na procesiranja transakcija, rijetko kad izlazeći iz odjela financija kako bi ispitala aktivnosti šireg tima rukovoditelja Grupe. Naša revizija se, naprotiv, fokusira na procedure i praksu koju Uprava društava u Grupi slijedi pri prihvaćanju točnosti podataka koje generiraju informacijski sustavi, te da su oni dovoljno točni i pouzdani za svakodnevno poslovanje.

Naš tim se usredotočava na procese koji su bitni za vaše poslovanje, u razgovoru s osobljem na svim razinama upravljanja i uvjerava se da su korištene kontrole dostatne i da informacije kojima raspolaže Uprava odražavaju stvarno stanje.

Revizija financijskih izvješća usluga u kojoj imamo veliko iskustvo budući smo u dvadesetogoišnjem radu obavili preko 1000 revizija financijskih izvješća, te smo dobro upoznati sa svim aspektima revizije.

Procjene vrijednosti

Procjene vrijednosti (due diligence) predstavljaju osnovu pri kupnji ili prodaji poduzeća. Inaće vrlo kompleksno područje, koje zahtjeva veliku opreznost pri obavljanju posla a nerjetko se revizor ili procjenitelj nalazi u nezavidnom položaju između dvije interesne strane.

U dosadašnjem poslovanju obavili smo preko 100 procjena vrijednosti, za domaće ali i strane klijente, a budući da su procjene obavljenje u skladu s dobrom praksom uz dovoljno dokaznog materijala, nismo naišli na nezadovoljtvo bilo kojeg klijenta.

IT revizija

Informacijske tehnologije unazad nekoliko godina uvelike su promjenile način poslovanja. Danas ne postoji poduzeće koje u svome svakodnevnom poslovanju ne koristi neki oblik informatičkih rješenja.

Uzevši gore navedno, jasno je da se i rizici u poslovanju, s povećanjem tehnologije u poslovanju, povećavaju. Revizija informacijskih sustava, temeljena na mogućim rizicima, upozorava upravu na moguće sigurnosne propuste koji bi mogli rezultirati gubicima i poslovanju.

Zakonom su propisane obvezne revizije informacijskih sustava banke i kreditne institucije, no naznake se da će se zakonom povećati opseg obveznika revizije informacijskih sustava.

Savjetovanje

Ukoliko imate bilo kakav problem u okviru računovodstva javite nam se. S razvijenim kontaktima s vrhunskim stručnjacima u svojim područjima, mahom bivšim zaposlenicima Reconsulta, u stanju smo naći rješenje za bilo kakav problem u vrlo kratkom vremenu.